Konya Akşehir müzesi

AKŞEHİR MÜZESİ

AKŞEHİR MÜZESİ

Bu müzede tarih boyunca hep bir yerleşim merkezi olan Akşehir’in ilk yerleşim bulgularına, bölgede yapılan yüzey araştırmaları sonucunda, Neolitik Dönemde rastlanmaktadır...