Osmanlı dönemi camii

Aziziye Camii

Aziziye Camii

Türk Baroku üslûbunda yapılan, pencereleri kapılarından daha büyük olan bir camii...