Konya sahip olduğu tarih, kültür ve gelenekleri doğrultusunda birçok yeniliğe kapısını açmayı ilk olarak başarmış ve geleceğe uzanmasını bilmiş bir şehirdir. Konya hakkındaki enleri ve Konya’nın ilklerini merak edenler için derledik.

KONYA’NIN ENLERİ

 • Konya, Çatalhöyük bölgesiyle dünyada ilk yemek kültürünün gözlemlendiği, tarım ve ateşin kullanıldığı yerdir.
 • Yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük şehridir.
 • İl ve devlet yolu uzunluğu açısından birinci sıradadır.
 • Türkiye’de işsizlik oranı en az olan şehirdir.
 • Konya, toplam tarım alanı bakımından Türkiye birincisidir.
 • Mesleki eğitimde hem okul sayısı ile hem de öğrenci sayısı ile Türkiye’de 5. sıradadır.
 • 39 adet Küçük Sanayi Sitesi ile Türkiye’de 1. sıradadır. 9 OSB ile de Türkiye’de 3. sıradadır.
 • Buğday, şeker pancarı, havuç, kuru fasulye ve tavuk yumurtası üretiminde Türkiye’de 1. sıradadır.
 • Arpa, kırmızı et, koyun sütü üretiminde ve koyun sayısında Türkiye’de 2. sıradadır.
 • Konya, 35 bin civarında firmasıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) başkenti olarak bilinmektedir.
 • Türkiye’deki otomotiv yan sanayi firmalarının yüzde 30’u Konya’da bulunmaktadır.
 • Konya hızlı treni ile Türkiye’nin ilk 3 şehri arasındadır.
 • Mevlana Müzesi, en fazla ziyaret edilen 3. müze olup, Konya müze sayısı ve müze ziyaretçisi bakımından Türkiye’de 2. sıradadır.
 • Türkiye’nin en büyük “Bilim Merkezi” Konya’dadır.

KONYA’NIN İLKLERİ:

 • Konya’da ilk matbaa 1869 yılında Konya Valisi Ahmet Tevfik Paşa zamanında, Aslanlı Kışla civarında kurulmuştur.
 • 1870 tarihinde de “Konya” isimli vilayet gazetesi bu matbaada Fransızca ve Türkçe olarak basılmıştır.
 • İlk fotoğrafhane 1895 yılında eski Şahin Sineması’nın arkasındaki sokakta Garabet Solakyan tarafından kurulmuştur. Bu fotoğrafhane 1916 yılına kadar aynı yerde faaliyet göstermiştir.
 • Konya’ya ilk tren, 1895 yılında Anadolu-Bağdat demiryolunun ulaşmasıyla 1896 yılında fiilen sefere başlamıştır.
 • Konya’da ilk idadi (lise) 1899 yılında Nizamiye Medresesi’nin bir bölümünde eğitime başlamıştır.
 • Gene ilk Muallim Mektebi de 1912 yılında inşa edilen bugünkü Gazi Lisesi’nde öğrenime başlatılmıştır.
 • Atlı tramvay, 1906 yılında Sadrazam Avlonyalı M. Ferit Paşa’nın tavassutu ile Selanik Atlı Tramvayı bir şirket tarafından satın alınarak sefere konmuştur.
 • Konya’ya ilk teyyare 1913 tarihinde Fransız Teyyarecilik Cemiyeti Tarafı’ndan organize edilen Paris-Kahire seferi dolayısıyla gelmiştir.
 • Konya’da ilk defa sessiz olarak 1915 yılında gelen sinema, ilk gösterime Sanayi Mektebi Salonlarında başlamıştır.
 • İlk elektrik, 1924 yılında Alaeddin Tepesi civarında ufak bir binada üretilmeye başlamıtır.
 • Yurdumuzun köy sayısı en fazla ve köy yolu ağı ise en uzun ili Konya’dır.
 • KOP (Konya Ovası Projesi), GAP tan sonra en büyük sulama projesidir.
 • Anadolu’nun ilk ticaret borsası ve şu anda en büyük ticaret borsası yine Konya’dadır.
 • Türkiye’nin en büyük, dünyanın en modern şeker fabrikası olan Çumra Şeker Fabrikası Konya’dadır.
 • Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük alüminyum fabrikası da Konya’dadır.
 • Zafer Meydanı’na yaptırılan, 20 floresan lambanın kullanıldığı, 4 metre çapındaki Türkiye’nin en büyük yer saati olarak nitelendirilen saati Konya’dadır.
 • Alaeddin Kavşağı, yaklaşık 1250 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük dönel kavşağı olarak biliniyor.
 • Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ve de ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü Konya sınırlarında bulunuyor.
 • Türkiye’nin öğrenci sayısı en fazla üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi Konya’dadır.
 • Dünyanın ilk Tarım Anıtı olan İvriz Kaya Kabartması Konya’da bulunmaktadır.
 • Dünyanın en eski yerleşim birimleri arasında gösterilen, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün buluntular ile yazının bulunmasından önceki insanlık tarihine ışık tutan Çatalhöyük, Konya’nın Çumra ilçesinde bulunmaktadır.