Konya El Yazması Eserler Kütüphanesi

Konya El Yazması Eserler Kütüphanesi

Konya El Yazması Eserler Kütüphanesi

Dünyanın 97 ayrı kütüphanesine ait eserlerin yanında, zamanın âlimlerinin el yazma eserleri ve tıp yazmaları konusunda dünyanın en zengin koleksiyonunu görmek isteyenler, Konya El Yazması Eserler Kütüphanesi’ne akın ediyor.

Bir zamanların okuma, araştırma ve ödev yapma merkezi kütüphanelere rağbet gittikçe azalıyor. Ama Konya’da öyle bir kütüphane var ki teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin her geçen gün kıymeti daha da artıyor. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Bursa Kütüphanesi’ni sel basması ve eserlerin zarar görmesi sonucu değerli koleksiyonların bir araya toplanmasıyla, 1984 yılında hizmete açıldı. Saadettin Konevi, İbn-i Arabi, Hz. Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli zamanı âlimlerinin el yazma eserleri ve tıp yazmaları konusunda dünyanın en zengin koleksiyonunu barındıran kütüphanede aynı zamanda kitapların bakım ve onarımı da yapılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bir vatandaşın çöpte bularak teslim ettiği 200-300 yıllık on beş kitapla gündeme gelen kütüphane, Konya’ya ziyarete gelenlerin görmeden gitmemeleri gereken bir hazine niteliğinde. Şu ana kadar 71 farklı yazma ve nadir eser koleksiyonuna sahip olan kütüphanede, toplam 108 bin 330 adet yazma ve nadir matbu kitap mevcut.

İşte meraklıları için kütüphane hakkında ön bilgiler:

Yusuf Ağa Kütüphanesi Binası (Şube Kütüphanesi): Sultan III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan’ın Kethüdası Yusuf Ağa tarafından 1209/1795 yılında yaptırılan Yusuf Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi ek katlı olup kubbeye örtülü bir salonu bulunuyor.

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi (Ana Hizmet Binası): Bodrum katı ile birlikte dört katlıdır. El yazması eserlerin korunduğu dört adet özel çelik kasa, matbu eserlerin yer aldığı dört adet depo, bir CD arşiv odası ve diğer çalışma odaları ile birlikte kütüphanenin toplam kullanım alanı 723 metrekaredir.

Depolar: Yazma ve eski harfli basma kitaplar ayrı depolarda muhafaza ediliyor. Yazma eserleri muhafaza için yaptırılan çelik kasa şeklindeki bölüm hırsızlık, yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı tam korumalı olup, içinde nem dengeleyici özel düzenek mevcut.

Araştırma Bölümü: Kütüphaneye gelen araştırmacılar, yazma ve nadir matbu eserlerin dijital kopyalarından faydalandırılıyor.

Koleksiyonlar: Burası Anadolu’nun en kapsamlı koleksiyonlarına sahip… Sadreddin Konevi, İbn-i Arabi ve Hz. Mevlana gibi zamanın büyük âlimlerine ait eserler kütüphanenin dikkat çeken kitapları arasında. Bunun yanında Hacı Bektaş-ı Veli’nin kütüphanesi de burada. Tıp yazmaları konusunda da dünyanın en zengin koleksiyonu mevcut… İmam-ı Gazali’den İmam-ı A’zam’a yüzlerce ilim adamı, düşünür ve mutasavvıfın eseri kütüphanede bulunuyor. Kütüphanede bu koleksiyonların dışında dijital ortamda yer alanlar şunlar: Duma-i Cuma el-macid Kültür Merkezi (dünyanın 97 ayrı kütüphanesine ait eserler), Rodos Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi, Tıp Yazma Koleksiyonu, Fatih Üniversitesi Şefikcan Koleksiyonu, Sami Tokgöz Koleksiyonu.

Konya merkezde yer alan diğer kütüphaneyi merak ediyor musunuz?

KONYA İLK HALK KÜTÜPHANESİ