Konya’nın Alimleri

Konya’nın Alimleri

Konya’nın Alimleri

XII. YÜZYILDA DÜNYAYA IŞIK SAÇAN İLİM ve SANAT MERKEZİ; KONYA ve ALİMLERİ

Konya âlim, mutasavvıf ve filozoflarıyla XII. yy’dan XIV. yy ortalarına kadar dünyaya ışık saçan altın çağını yaşıyor.

Konya, XII. yüzyılın ilk yarısı olan Sultan Alaeddin Keykûbat (1219-1236) devri ve sonrasında, dünyanın ilim ve sanat merkezlerinden biri haline geldi. Türk-İslam Dünyasının dört bir yanından gelen bilim ve sanat adamları burada toplanarak kıymetli eserlerini hazırlayıp dünyaya ışık saçtılar. “Konya’nın Altın Çağı” olarak bilinen bu dönem XIV. yüzyıl ortalarına kadar devam etti.

Konya’nın ışık kaynağı âlimlerden başlıcaları;

 • Bahaeddin Veled
 • Muhyiddin Arabî
 • Mevlânâ Celaleddin Rûmî
 • Sadreddin Konevî
 • Şems-î Tebrizî
 • Kadı Burhaneddin
 • Kadı Siraceddin Urmevi
 • Şahabeddin Sühreverdi
 • Nasreddin Hoca

Selçuklular Dönemi Konya’sında kütüphaneler açılarak; din, hukuk, tarih, edebiyat, felsefe, sanat, tıp ve kozmografya alanında büyük tarihî ve kültürel atılımlar yapılarak kent genelinde birçok medrese, cami, kütüphane, türbe, çeşme, kale, han, hamam, çarşı, bedesten, köprü ve saray inşa edildi.

Karamanoğulları tarafından 1277 tarihinde ele geçirildikten sonra da beyliğin en büyük şehri olan Konya’da, ilim ve kültür alanındaki gelişmeler devam etti. Bu dönemde;

 • Ulu Arif Çelebi ve oğulları
 • Adil ve Alim Çelebiler ile Ahmed Eflâkî
 • Sarı Yakup gibi bilgin ve mutasavvıflar yetişti.

Ayrıca;

 • Ali Gav Zaviye ve Türbesi,
 • Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi,
 • Ebu İshak Kazerunî Zaviyesi,
 • Hasbey Dârü’l-Huffâzı,
 • Meram Hasbey Mescidi,
 • Şeyh Osman Rûmî Türbesi,
 • Ali Efendi Muallimhanesi,
 • Nasuh Bey Darü’l-Huffâzı,
 • Turgutoğulları Türbesi,
 • Kalenderhane Türbesi,
 • Tursunoğlu Câmii ve Türbesi,
 • Burhaneddin Fakih Türbesi,
 • Siyavuş Velî Türbesi gibi tarihî ve kültürel eserler de Karamanoğulları döneminde yaşayan kişiler ve inşa edilen yapıtlar arasında yer alıyor.

Konya hakkında görmek isteyebileceğiniz diğer bir haberimiz;

Konya Hakkında

Ayrıca youtobe kanalımıza abone olarak Konya hakkındaki etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCkPFXd5HAvv9p19zw81mO7w?view_as=subscriber