Konya’nın Gazeteleri

Konya’nın Gazeteleri

Konya’nın Gazeteleri

ANADOLU’DA YEREL BASIN

Anadolu’nun yerel basını meşrutiyetten günümüze kadar sürekli bir mücadele süreci yaşayarak tüm zorluklara rağmen yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Anadolu’da yerel basının örgütlenip kurumsallaşmasının tarihine bir göz atarsak Meşrutiyet dönemine kadar uzandığını görürüz. İstanbul’da başlayan vilayet gazeteleri döneminin, 1908 yılında kalkan sansürün ardından Anadolu’ya da sıçrayarak hızla yaygınlaşıyor. Bu gazeteler genellikle aydın, öğretmen ve gençler tarafından çıkarılan düşük tirajlı yayınlar olarak hayat bulmaya çalışıp okuyucu bulma problemi yaşarken, 1928 harf inkılabının ardından ne yazık ki yok olma süreciyle karşı karşıya kalıyor.

Geçen zamanın ardından 1960’lı yıllarda haberleşme araçları yeniden düzenlenip sorunlar ele alındığından yerel basın adına bir hareketlenme olsa da 1971 muhtırasının ardından gelen süreç Anadolu basınının çöktüğü dönem olarak ifade edilebilir. Sonrasında 80 ve 90’lı yıllarda liberal ekonominin benimsenmesiyle basın da yeni bir yapılanmaya gidip yerel basın adına bambaşka bir süreç yaşanarak bugünkü halini alıyor.

KONYA’DA YEREL BASIN

Konya yerel basını, aynı zamanda diğer yerel basınların bir örneği durumundadır.

En çok yerel gazetenin yayınlandığı kentlerin başında gelen Konya’da ilk matbaa Vilayet Matbaası adayla 1869 yılında kurulsa da Konya’da yerel basının asıl gelişimi II. Meşrutiyet dönemine rastlıyor. Birçok bölgede olduğu gibi yayın bolluğu yaşayan Konya 11 gazete ve 8 dergi yayınıyla en ön sıralarda yer alsa da o da diğerleri gibi Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği sosyo-ekonomik ve siyasal sorunlardan etkileniyor.

Konya yerel basınının meşrutiyet sonrası bu kadar gelişmesinin nedeni bir sürgün yeri olması sebebiyle aydınların gazeteye yaptığı etkiler ve bölgenin güvenli olması gösterilebilir.

Ardından yaşanan Kurtuluş Savaşı sırasında askerler tarafında desteklenen ve Batı Cephesi lehine büyük yararlılıklar gösteren Babalık ve Öğüt gazetelerinin de yayınlandığı bu süreç, Konya yerel basını için altın çağı olmayı başarıyor.

Konya’da Cumhuriyetin ilanından 1949’a kadar 13 adet gazete çıkıyor. Bunların arasında dikkat çeken bu günde yayın hayatına devam eden Yeni Konya ve yayın hayatına iyi başlayıp daha sonra kapanan Ekekon gazeteleri yer alıyor.

1950 yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya basını için yeni bir dönem olarak ifade edilirken bugün Konya’da yerel gazetelerin kökenini 60’lı yılların gazeteciliği oluşturduğu söylenebilir.

Türk basın tarihinde önemli gazetelerin yayımlandığı bir il olma özelliğini koruyan Konya’da bugün yayın hayatına devam eden gazetelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Memleket
  • Yeni Konya
  • Yeni Meram
  • Merhaba
  • Konya Postası
  • Anadolu Manşet
  • Hakimiyet
  • Yenigün
  • Konya’nın Sesi
  • Pusula

Konya Hakkında