Sille Aya Elena Kilisesi

Sille Aya Elena Kilisesi

Sille Aya Elena Kilisesi

Sille, Anadolu uygarlıkları için özel bir anlam taşıyan ve tarihte kültürlerin bir arada yaşadığı ve erken Hıristiyanlık döneminin önemli bir merkezidir.

Aziz Pavlus Katolik Kilisesi